Om TDoc system og integrasjon Tracksys

  • Dokumentere timer via app
  • Sjåfør registrerer timer og oppgaver gjennom arbeidsdagen
  • Administrator godkjenner løpende
  • Vi sammenstiller timer i TDoc app med timer registrert i lastebilens ferdskriver

Last ned app

Kontakt oss